Press "Enter" to skip to content

Prasmingas tekstas

Užteks tų nesąmonių. Metas ir kažką prasmingo parašyti. Šis tekstas bus labai prasmingas ir teisingas, jame atsispindės didi išmintis. Žmogus dorai nugyvenęs gyvenimą užgyvena gyvą ir teisingą išmintį, gali daug ko pamokyti kitus. Jis pasakys prasmingus ir gilius, pamokančius žodžius.

Pabaik ką pradėjęs

Jeigu kažką pradėjai, tai turi ir pabaigti. Pabaigtas iki galo darbas yra didus ir vertingas. Jis svarus, įtikinamas ir žavingas. Baigęs darbus tu padarai šimtą kartų daugiau, nei darbų nebaigęs. Baigtas darbas įkvepia ir moko iškilnumo, darbštumo.

Būk kantrus ir darbštus

Ryto valandos turi burnoje auksą, sako vokiečiai. Kėlęs iš ankstaus ryto žmogus, būsi auksinis. Kibsi į darbus paraitotom rankovėm ir daug nuveiksi. Tave lydės dorybė kantrybė, kuri padės įveikti viską, net sunkiausiai užduotis. Būk kantrus ir darbštus, būk taurusis darbštumo vainikas ir įkvepiantis visų darbo žmonių pavyzdys.

Užpelnyk viską savo darbu

Nesusiviliok gražiais pažadais ir pasiūlymais. Viskas užpelnoma tik sunkiu darbu. Nemokamai tik sūris pelėkautuose, yra toks priežodis. Tad nesileisk sugundomas tuščių vilčių ir pasiraitojęs rankoves užpelnyk tai, ką nori užpelnyti. Dangus tau atlygins dešimteriopai pažerdamas savo malones.

Nevykęs intarpas

Bet kodėl taip lėtai rašosi šis tekstas? Rašau rašau rodos visą amžinybę, o dar nėra nei 200 žodžių parašyta. Man jau pilvas ima gurkti, noriu pavalgyti, o dar reikia rašyti. Dabar gražus sekmadienio vakaras, šviečia saulė ir naktinė pašvaistė. Mano rūbai raudoni, geltoni kaip saulėlydžio vynas. Aš rašau bet ką, kad tik parašyčiau tuos reikiamus žodžius.

Toliau dėstoma išmintis

Sugrįžkime prie išminties – ji yra vertingesnė už visokias nesąmones, kad ir kokios šios būtų spalvingos. Ištempiau šiaip ne taip 50 žodžių, ištempsiu kaip nors dar 50 dėstydamas išmintį. Taigi, ko reikia žmogui? Žmogui reikia auksinės ir šiltos širdies. Tokia širdis gyvena dorybėse ir yra tauri. Būk geras žmogus ir dangus tau atlygins. Gera daryti gera ir padėti nuskriaustiesiems. Būk kilnus ir doras, daryk tai, ką trokšta daryti tavo malonių pertekusi širdis.